Category: ΑΡΘΡΑ

Γιατί η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Γιατί η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Γιατί η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Η παρούσα Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι μελετά το ενδεχόμενον της αύξησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας των κληρωτών οπλιτών.

Η παραπάνω ανακοίνωσή της έλαβε χώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, με αφορμή την ένταση, η οποία κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, επικράτησε στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πιστεύουμε, όμως, ότι η θέση της είναι καθολικά λανθασμένη και ελήφθη υπό το κράτος της πιέσεως της προαναφερομένης καταστάσεως, μη αποτελούσα όπως, δυστυχώς, συμβαίνει, πάντοτε στην πράξη, προΐον οργανωμένου και καλώς σχεδιασμένου στρατηγικού σχεδίου.

Δυστυχώς οι Ελληνικές Κυβερνήσεις από συστάσεως του Κράτους μας κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν λειτουργήσει, επειδή οι κομματικοί οργανισμοί, οι οποίοι τις αποτελούν, διακρίνονται από έλλειψη στελεχώσεως τους από ικανά άτομα, τα οποία διαθέτουν την γνώση, την τέχνη, την διορατικότητα και κυρίως την εμπειρία και την αφοσίωση για την δημιουργία και την χάραξη μιας κοινωνικά και εθνικά ωφέλιμης πολιτικής γραμμής.

Στο θέμα, που ανακινήθηκε από την Κυβέρνηση, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι.

Όχι μόνο δεν πρέπει, να αυξηθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας  των κληρωτών οπλιτών, αλλά, αντίθετα, πρέπει, να καταργηθεί ολότελα η σχετική υποχρέωση των αρρένων Ελλήνων πολιτών.

Το ζήτημα δεν επιδέχεται άλλης λύσης.

Η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Στα πλαίσια κινούμενοι της αιτιολόγησης της συγκεκριμένης θέσης μας παραθέτουμε κατά τεκμηριωμένο τρόπο τα αίτια, τα οποία μας οδηγούν στην υιοθέτηση της:

 1. Κατ’ αρχάς αποτελεί δεδομένο αναμφίβολο, πως οι σύγχρονοι στρατοί πρέπει, να απαρτίζονται από αμιγώς επαγγελματικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες τους, δηλαδή από τον απλό στρατιώτη μέχρι και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.
 2. Η στελέχωση τους με καθαρά επαγγελματικά στελέχη επιβάλλεται, γιατί η τεχνογνωσία του πολέμου έχει σε όλα τα επίπεδα της βελτιωθεί σε υπέρτατο βαθμό, έτσι ώστε να έχει, σχεδόν, καταργηθεί ο κλασσικός τύπος της μάχης τύπου «σώμα με σώμα».

Οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν διεξάγονται με ξιφολόγχες, σπαθιά, κοντάρια και πιστόλια. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

 1. Είναι γνωστό, πώς διεξάγονται με έξυπνα οπλικά συστήματα, τα οποία δεν απαιτούν την χρήση πολλών ατόμων, αλλά ατόμων, τα οποία θα διαθέτουν την τεχνογνωσία του χειρισμού τους, την οποία διδάσκονται κατ’ επιστημονικό τρόπο.
 2. Ο τρόπος κατά τον οποίο λειτουργεί το Ελληνικό Κράτος στον συγκεκριμένο τομέα είναι, κυριολεκτικώς, ανεπανάληπτα απελπιστικός !!!!!

Στρατεύει τους πολίτες του σε νεαρή ηλικία, δηλαδή σε ηλικία κατά την οποία ο ανθρώπινος νους δεν διαθέτει την νοητική ωριμότητα για να διδαχθεί εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, ούτε διαθέτει την εμπειρία προς σύλληψη ανώτερου επιπέδου διδαγμάτων και προσπαθεί με πρωτόγονα μέσα και υποδομές, καθώς και με εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει χαμηλής στάθμης τεχνογνωσία και επάρκεια, να τους μετατρέψει σε άριστους στρατιώτες και γενικά σε άριστα καταρτισμένο στρατιωτικό προσωπικό !!!!!

 1. Εξυπακούεται, όμως, ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, να γίνει κατ’ αποτελεσματικό τρόπο, γιατί η τεχνική του πολέμου δεν είναι δυνατόν, να διδαχθεί με περιστασιακές μεθόδους και από ακατάλληλους ανθρώπους, γιατί κατ’ αυτό τον τρόπο κυριολεκτικά αποστέλλομε τους πολίτες μας, σαν πρόβατα επί σφαγή.
 2. Αντίθετα, εάν ο στρατός μας μορφοποιηθεί σε 100% επαγγελματικό στρατό, θα διασφαλισθούν οι ακόλουθες ευεργετικές συνθήκες:

6.1. Θα απαιτηθεί μικρότερη οικονομική δαπάνη, γιατί με λιγότερους οπλίτες θα εκτελείται πολλαπλάσιο έργο λόγω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης τους.

6.2. Θα αποκτηθεί η δυνατότητα της υπάρξεως ενός στρατεύματος, το οποίο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, είτε να αμυνθεί, είτε να επιτεθεί προς χάριν της εξυπηρετήσεως του σκοπού της προασπίσεως της εδαφικής ακεραιότητος της πατρίδος μας.

6.3. Θα εμπεδωθεί στους πολίτες της Χώρας μας η κατάλληλη ψυχολογία και κυρίως το απαραίτητο αίσθημα της ασφάλειας, το οποίο θα τους βοηθήσει, όπως συμμετέχουν στις κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές δραστηριότητες κατά τον αποτελεσματικότερο και παραγωγικότερο τρόπο, πράγμα, το οποίο πρέπει, να συνιστά το μέλημα κάθε φορέα, ο οποίος επιθυμεί, να διοικεί τον τόπο μας.

Αυτοί είναι οι λόγοι κατά την κρίση μας εξαιτίας των οποίων  η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί.

Αντίθετα πρέπει, να θεσπισθούν (2) δύο άλλοι θεσμοί και συγκεκριμένα επιτάσσεται, όπως δημιουργηθεί ο θεσμός της προαιρετικής (αυτόβουλης) στράτευσης, ο οποίος θα επιβραβεύεται με διάφορα BONUS από την Πολιτεία, καθώς και ο θεσμός της περιοδικής εκπαίδευσης των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, σε θέματα χειρισμού των όπλων, αεράμυνας, πολιτικής και στρατιωτικής προστασίας τους, ώστε σε περιόδους κρίσης οι πολίτες της Χώρας μας να μπορούν, να συμμετάσχουν με αποτελεσματικό τρόπο δίκην εφεδρικού σώματος σε κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, καθώς και να μειωθούν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, ως και σωματικών βλαβών σε περίπτωση εμφανίσεως εμπόλεμης κατάστασης.

Πρέπει, να γίνει αντιληπτό, πως δεν είναι δυνατόν, να σχηματίσομε ικανό στράτευμα σε περίπτωση κατά την οποία τούτο απαρτίζεται από πλευράς αξιωματικών από επαγγελματίες και το κυρίως προσωπικό του από ερασιτέχνες ….

Αυτά είναι πράγματα ασύμβατα, απίστευτα και πρέπει, ταχέως, να εξαλειφθούν, γιατί μόνον με  την ύπαρξη επαγγελματικών στελεχών θα καταστή δυνατή η απόκτηση και η διατήρηση ενός αξιόμαχου στρατού.

Εξ άλλου εκτός της χρησιμότητος της καθιέρωσης ενός επαγγελματικού στρατού πρέπει, να παραθέσομε και τους πρόσθετους λόγους ένεκεν των οποίων πρέπει, να καταργηθεί η υποχρεωτική στράτευση των Ελλήνων πολιτών:

 1. Κατ’ αρχάς δεν στρατεύονται παρά μόνον οι Έλληνες άρρενες πολίτες και όχι οι γυναίκες, γεγονός, το οποίο αποτελεί εμπόδιο για την σταδιοδρομία τους και δημιουργεί καθεστώς ανισότητος αντισυνταγματικού χαρακτήρος.
 2. Ιδίως οι μορφωμένοι πολίτες δεν επιθυμούν, να υπηρετήσουν, γιατί η υποχρεωτική τους κατάταξη στον στρατό διακωλύει την επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε ηλικιακό σημείο, στο οποίο ετοιμάζονται, να σταδιοδρομήσουν, γεγονός, το οποίο τους ζημιώνει υπερμέτρως και ποικιλοτρόπως.

Άλλωστε αυτό το ζήτημα τους υποχρεώνει, όπως και κατά την στράτευση τους να μην επιδεικνύουν την απαραίτητη προσήλωση και προσοχή και κυρίως τους καθιστά αντιπαραγωγικούς και απροσάρμοστους, με όσα αυτό επάγεται για την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος.

 1. Εξ άλλου πολλοί απ’ αυτούς προσπαθούν, είτε να ανεύρουν τρόπο προς αποφυγή της στράτευσης, είτε εγκαθίστανται στο εξωτερικό με όσα αυτό συνεπάγεται για την Οικονομία της Χώρας μας και την διαιώνιση του Ελληνικού πληθυσμού.

Πιστεύουμε, πως από την αναπτυγμένη παράθεση των θέσεων μας καθίσταται πρόδηλη η άστοχη θέση της Κυβέρνησης και στο παρόν σημείο.

Κλείνοντας πρέπει, να γίνει αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι ο τόπος μας για να διοικηθεί σωστά χρειάζεται άτομα, τα οποία είναι τεχνοκράτες, γνώστες, έμπειροι και το κυριότερον τον αγαπούν και έχουν οργανωμένο σχέδιο για την υπηρέτηση των συμφερόντων του.

Με ερασιτεχνισμούς δεν είναι δυνατόν να διοικηθεί, ας γίνει τούτο αντιληπτό.

 

Είναι Απαραίτητη η Δημιουργία Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα?

Είναι Απαραίτητη η Δημιουργία Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα?

Είναι Απαραίτητη η Δημιουργία Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα?

Πρόσφατα ανακοινώθηκε στον Τύπο, ότι η Κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο της δημιουργίας και τέταρτης Νομικής Σχολής στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

Υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και το κόμμα μας με αφορμή το παραπάνω ζήτημα καταθέτει την άποψή του, η οποία είναι η ακόλουθη:

 

 1. Ασφαλώς και πρέπει να δημιουργηθεί τέταρτη Νομική Σχολή στην Ελλάδα
 2. Η δημιουργία της είναι απαραίτητη, διότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα απορροφηθεί ένα ποσοστό της σπουδάζουσας νεολαίας.
 3. Είναι γεγονός, ότι η Χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα διαθέτει πληθώρα επιστημόνων, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τις Νομικές της Σχολές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει, ότι πρέπει, να εμποδίσουμε το δικαίωμα των νέων, όπως σπουδάσουν κατά τον τρόπο που επιθυμούν.
 4. Άλλωστε με δεδομένο, ότι δεν υπάρχουν Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, για την ίδρυση των οποίων το κόμμα μας έχει λάβει σαφή θέση, δηλαδή, ότι πρέπει, οπωσδήποτε, να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν, καθίσταται ευνόητο, ότι είναι, επιεικώς, ανόητο, να υποχρεώνουμε την σπουδάζουσα νεολαία, να σπουδάζει στο εξωτερικό με όσα αυτό συνεπάγεται για το συμφέρον του τόπου λ.χ. απώλεια έμψυχου δυναμικού, το οποίο μεταναστεύει στο εξωτερικό μονίμως, απώλεια οικονομικών ωφελειών, διότι οι δαπάνες σπουδών καταβάλλονται στην αλλοδαπή κλπ.
 5. Επομένως είναι απαραίτητη η ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής και όσοι αντιδρούν στην δημιουργία της διατελούν εν αδίκω, ανεξάρτητα από τα κίνητρα, τα οποία τους ωθούν στην έκφραση της συγκεκριμένης απόψεώς
Πρέπει να Γίνει Αναθεώρηση Του Συντάγματος η Οχι?

Πρέπει να Γίνει Αναθεώρηση Του Συντάγματος η Οχι?

Πρέπει να Γίνει Αναθεώρηση Του Συντάγματος η Οχι?

Πρόσφατα τέθηκε το θέμα της αναθεωρήσεως του ισχύοντος Συντάγματος, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως.

Με αφορμή το παραπάνω γεγονός η γνώμη μας είναι, ότι με βάση τα δεδομένα, που έχουν διαμορφωθεί από τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, οι οποίες έγιναν μετά την θέσπισή του κατά το έτος 1975, δεν πρέπει να γίνει άλλη μία αναθεώρησή του, αλλά πρέπει να γίνει σύνταξη νέου Συντάγματος, για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Το Σύνταγμα του 1975 είναι γεγονός, ότι έχει διαμορφωθεί από πολιτικούς, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν πολιτικά στην Χώρα, τόσο κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, όσο και μετά από αυτή. Διαμορφώθηκε με βάση, κυρίως, όχι τις οικονομικές καταστάσεις, που επικρατούσαν στην Χώρα, ούτε με βάση τις κοινωνικές καταστάσεις, αλλά με βάση τις πολιτικές καταστάσεις, που επικρατούσαν.
 2. Κατά συνέπεια δεν είναι ένα Σύνταγμα αντιπροσωπευτικό των καταστάσεων που επικρατούσαν κατά τον χρόνο της θεσπίσεώς του, αλλά αντίθετα, αποτέλεσε προϊόν προσωπικών επιλογών, κυρίως, της, τότε, Κυβερνήσεως, όπως έχει καταδείξει η εξέλιξη των πραγμάτων.
 3. Εκτός αυτού δεν ήταν και δεν είναι ένα Σύνταγμα προοδευτικό και καινοτόμο και, κυρίως, δεν διαπνέεται από διορατικότητα, με αποτέλεσμα να έχει από μόνο του καταστεί πεπερασμένο και βασικά γι΄ αυτό τον λόγο απαιτήθηκαν, ενίοτε, αναθεωρήσεις του, οι οποίες, όμως, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και δεν ξέφυγαν από τα περιορισμένα όρια, τα οποία αυτό είχε θέσει.
 4. Επομένως η Χώρα μας δεν χρειάζεται την ύπαρξη, πλέον, τέτοιου Συντάγματος. Χρειάζεται την ύπαρξη ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου Συντάγματος, το οποίο θα αποτελέσει την πυξίδα για την χάραξη μιας υγιούς κοινωνίας και, κυρίως, ενός πρότυπου Κράτους και μάλιστα κατά τρόπο, ο οποίος θα αποτελέσει το μοντέλο για την σύνταξη ανά τον κόσμο παρομοίων Συνταγμάτων.
 5. Δεν επιτρέπεται η πατρίδα της Δημοκρατίας να μην πρωτοπορεί.

Συμπερασματικά επισημαίνομε, ότι είναι απαραίτητη η σύνταξη νέου Συντάγματος, έτσι ώστε η Χώρα μας, να αρχίσει σιγά-σιγά, να αποτελματώνεται.

Η Ανάγκη Καταργήσεως του Φόρου Κληρονομιάς, Φόρου Δωρεάς, και Φόρου Γονικής Παροχής

Η Ανάγκη Καταργήσεως του Φόρου Κληρονομιάς, Φόρου Δωρεάς, και Φόρου Γονικής Παροχής

Κατάργηση του Νόμου Κληρονομιάς

 

Απορούμε, γιατί υπάρχουν οι παραπάνω φόροι!!!

Κυριολεκτικά η επινόηση και η θέσπιση τους αποτελούν ληστρικό φαινόμενο και κυρίως εκδήλωση κρατικής αυθαιρεσίας, με στόχο την φτωχοποίηση των πολιτών οποιασδήποτε Χώρας.

Αντιλαμβανόμαστε, πως σε περίπτωση κατά την οποία μεταβιβάζεται ένα στοιχείο λόγω αγοραπωλησίας, δηλαδή διαμεσολαβεί η λεγόμενη νομικά επαχθής αιτία, είναι ορθό απολύτως, όπως επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου, έτσι ώστε το Κράτος να καρπώνεται όφελος, το οποίο θα καλύψει τα κρατικά έξοδα, αν και δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα.

Όμως σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος κληρονομεί κάτι ή του δωρίζεται κάτι λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής είναι, επιεικώς, αδιανόητο το Κράτος να φορολογεί τις παραπάνω συγκεκριμένες συναλλαγές, γιατί αυτές δεν γίνονται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Εξαιτίας, μάλιστα, της επιβολής των παραπάνω φόρων έχουν εμφανισθεί τα ακόλουθα φαινόμενα στην πράξη :

 1. Οι κληρονόμοι ενός αποβιούντος, επειδή δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα καταβολής του, εκάστοτε, αναλογούντος φόρου κληρονομίας αναγκάζονται, να αποποιηθούν την επαγόμενη σε αυτούς κληρονομιά, με αποτέλεσμα περιουσία για την δημιουργία της οποίας ο αποβιώσας εργάσθηκε σκληρά εν ζωή για να την αποκτήσει και η οποία δικαιωματικά πρέπει, να περάσει στους κληρονόμους του να παραμένει, εάν είναι διανοητόν, στην ιδιοκτησία του Κράτους!!

Το παραπάνω φαινόμενο αποτελεί μορφή εκδηλώσεως ασέβειας προς τον πολίτη και ως φαινόμενο αποτελεί εκδήλωση αντικείμενη στην έννοια του Κράτους Δικαίου.

 1. Οι κληρονόμοι του αποβιούντος βαρύνονται με υψηλούς φόρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναίτια οικονομική τους επιβάρυνση, η οποία ανάλογα με το ύψος του αναλογούντος εκάστοτε, φόρου, να είναι μεγάλη ή μικρή, με όσα αυτά επάγεται στην οικονομική τους ισορροπία…
 2. Οι κάτοχοι ακινήτων ή στοιχείων υψηλής οικονομικής αξίας, ματαίωσαν την εν ζωή μεταβίβασή τους προς τα πρόσωπα της επιλογής τους, με αποτέλεσμα, ιδίως, επί κληρονομικών διαδόχων, να εμφανίζεται το δυσάρεστο φαινόμενο της αναμεταξύ τους «σφαγής» των κληρονόμων και της δημιουργίας εμπαθειών και πολύχρονων και πολυδάπανων δικαστικών αγώνων, με όσα αυτό επάγεται για την έννοιαν της κοινωνικής αταξίας και την σταθερότητα της Οικονομίας της Χώρας.

Μια υγιής και ευνομούμενη Χώρα, η οποία σκέπτεται και λειτουργεί εξ αντικειμένου για τον πολίτη της επιβάλλεται να καταργήσει τους παραπάνω φόρους, γι’ αυτό δε προτείνομε την πλήρη και άμεση κατάργησή τους.

 

 

Γιατί η Κατάργηση της Εισφοράς του Ν. 128/1975 είναι Επιβεβλημένη

Γιατί η Κατάργηση της Εισφοράς του Ν. 128/1975 είναι Επιβεβλημένη

Εισφορά του Ν. 128/1975

 Το έτος 1975 το Κράτος εθέσπισε τον Νόμο 128 με τον οποίο υποχρέωσε τους πολίτες, να καταβάλουν σε τραπεζικές συναλλαγές ποσοστό εισφοράς και στην ουσία φόρου, προς το σκοπό υποτίθεται της ενισχύσεως των εξαγωγικών επιχειρήσεων!!!!

Ειλικρινώς είναι εξοργιστική η θέσπιση του παραπάνω μέτρου, το οποίο παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, καθ’ ότι μόνο τέτοια καθεστώτα νομοθετούν τοιαύτα δικτατορικά και απαράδεκτα μέτρα.

Η κατάργηση της παραπάνω εισφοράς είναι επιβεβλημένη, γιατί:

Α. Η σοβούσα βαρειά οικονομική κρίση επιβάλλει την απαλλαγή των συναλλασσομένων από επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν το κοινωνικό σύνολο επ’ ωφελεία μιας και μόνον επαγγελματικής τάξης, την οποίαν την καθιστούν χωρίς λόγο και αιτία προνομιούχα.

Αυτό συνιστά φαινόμενο κοινωνικής αδικίας και αντίκειται, επίσης, στην έννοια του Κράτους Δικαίου.

Β. Εκτός αυτού έχομε ελεύθερη Οικονομία και δεν είναι σωστό οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μετά και την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της Βιομηχανίας, να πριμοδοτούνται από το Κράτος.

Εάν επιθυμούν, να επιτύχουν του στόχου τους, όσα μεν πρέπει, να βοηθηθούν από το Κράτος, ας δράσουν οικονομικά επωφελώς για το κοινό καλό, αλλά με άλλα εργαλεία υποβοήθησης, αλλά από την άλλη πρέπει, να οργανωθούν σωστά και να δραστηριοποιηθούν χωρίς κρατική βοήθεια, γιατί είναι ιδιωτικές και όχι δημόσιες επιχειρήσεις!!!

Γ.  Φυσικά το Κράτος πρέπει, να μας παραθέσει αξιόπιστα και καλόπιστα στοιχεία για τον μέχρι τώρα τρόπο διαχειρίσεως των εισφορών του Ν. 128/1975, γιατί υπάρχει η σκιά, πως τα, σχετικώς, εισπραχθέντα κονδύλια δεν έχουν διατεθεί για την ενίσχυση των Ελληνικών εξαγωγών!!!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Έχει γίνει κοινή πεποίθηση, πως το πρόβλημα της Χώρας μας είναι το οικονομικό της, ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΙΣ ΝΑ ΔΙΕΡΩΤΗΘΗ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.

Μέχρι και σήμερα κανείς εμφανίσθηκε για να ομιλήσει τίμια, δημοκρατικά και καθαρά για την αιτία του και οι λόγοι είναι ευνόητοι.

Εμείς, όμως, δεν έχομε πρόβλημα να αναφερθούμε και να αποκαλύψουμε την πραγματική αιτία της δημιουργίας του, γιατί, μόνο, με την αλήθεια, ως οδηγό, και μόνο με γνώμονα τα πραγματικά δημόσια συμφέροντα είναι δυνατόν κάποιος να διοικήσει την ευρεθείσα σε δεινή οικονομική θέση πατρίδα μας.

Η πραγματική αιτία προήλθε από τα (2) δύο Κόμματα εξουσίας, που διοίκησαν την Χώραν μας από το έτος 1974 μέχρι και το έτος 2015, όταν ο Συνασπισμός ανέλαβε την διακυβέρνηση της.

Συγκεκριμένα αυτά τα (2) δύο Κόμματα, όχι μόνο δεν εφρόντισαν να μειώσουν και να εκμηδενίσουν το δημόσιο χρέος, που παρέλαβαν από την δικτατορία, αλλά προβαίνοντας σε κακή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών με ποικίλους τρόπους και εξυπηρετώντας ιδιοτελή συμφέροντα των διοικουσών τάξεων τους και «των παρ΄ αυτοίς» εφρόντιζαν, να δανείζουν το δύσμοιρο Ελληνικό Δημόσιο με υπέρογκα ποσά εκμεταλλευόμενα του αναμφίβολου γεγονότος, ΠΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΟΥΤΕ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ !!!!!

Φυσικά τα δανεικά έπρεπε και πρέπει να επιστραφούν από τον Ελληνικό λαό, που ακούσια δανειζόταν μέσω αυτών στο όνομα του και όχι τα παραπάνω Κόμματα και τα πρόσωπα που απήρτισαν τους μηχανισμούς εξουσίας τους.

Με άλλα λόγια το πράγμα εξελίχθηκε παραβολικά με την ιστορία των ατόμων, που οργάνωσαν πλουσιοπάροχο γεύμα σε ακριβό εστιατόριο, έφαγαν, ήπιαν και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν με δικά τους χρήματα ΔΙΑΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ, ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ.

Μάλιστα τόση ήταν η απληστία και η απανθρωπιά και η έπαρση των (2) δύο παραπάνω Κομμάτων, ώστε έφθασαν στο σημείο να υπερχρεωθεί η Χώρα μας με χρέος δυσανάλογο με το μέγεθος της επιφανείας, του πληθυσμού και της Οικονομίας της!!!!

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, γι’ αυτό δε τον λόγο οι ψηφοφόροι πρέπει να καταλάβουν, πως μέτρο επιλογής κάποιου για να κυβερνήσει είναι το κοινό και όχι το ατομικό συμφέρον.

Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση όλων μας.