Πρέπει να Γίνει Αναθεώρηση Του Συντάγματος η Οχι?

Πρέπει να Γίνει Αναθεώρηση Του Συντάγματος η Οχι?

Sharing is caring!

Πρέπει να Γίνει Αναθεώρηση Του Συντάγματος η Οχι?

Πρόσφατα τέθηκε το θέμα της αναθεωρήσεως του ισχύοντος Συντάγματος, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως.

Με αφορμή το παραπάνω γεγονός η γνώμη μας είναι, ότι με βάση τα δεδομένα, που έχουν διαμορφωθεί από τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, οι οποίες έγιναν μετά την θέσπισή του κατά το έτος 1975, δεν πρέπει να γίνει άλλη μία αναθεώρησή του, αλλά πρέπει να γίνει σύνταξη νέου Συντάγματος, για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Το Σύνταγμα του 1975 είναι γεγονός, ότι έχει διαμορφωθεί από πολιτικούς, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν πολιτικά στην Χώρα, τόσο κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, όσο και μετά από αυτή. Διαμορφώθηκε με βάση, κυρίως, όχι τις οικονομικές καταστάσεις, που επικρατούσαν στην Χώρα, ούτε με βάση τις κοινωνικές καταστάσεις, αλλά με βάση τις πολιτικές καταστάσεις, που επικρατούσαν.
  2. Κατά συνέπεια δεν είναι ένα Σύνταγμα αντιπροσωπευτικό των καταστάσεων που επικρατούσαν κατά τον χρόνο της θεσπίσεώς του, αλλά αντίθετα, αποτέλεσε προϊόν προσωπικών επιλογών, κυρίως, της, τότε, Κυβερνήσεως, όπως έχει καταδείξει η εξέλιξη των πραγμάτων.
  3. Εκτός αυτού δεν ήταν και δεν είναι ένα Σύνταγμα προοδευτικό και καινοτόμο και, κυρίως, δεν διαπνέεται από διορατικότητα, με αποτέλεσμα να έχει από μόνο του καταστεί πεπερασμένο και βασικά γι΄ αυτό τον λόγο απαιτήθηκαν, ενίοτε, αναθεωρήσεις του, οι οποίες, όμως, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και δεν ξέφυγαν από τα περιορισμένα όρια, τα οποία αυτό είχε θέσει.
  4. Επομένως η Χώρα μας δεν χρειάζεται την ύπαρξη, πλέον, τέτοιου Συντάγματος. Χρειάζεται την ύπαρξη ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου Συντάγματος, το οποίο θα αποτελέσει την πυξίδα για την χάραξη μιας υγιούς κοινωνίας και, κυρίως, ενός πρότυπου Κράτους και μάλιστα κατά τρόπο, ο οποίος θα αποτελέσει το μοντέλο για την σύνταξη ανά τον κόσμο παρομοίων Συνταγμάτων.
  5. Δεν επιτρέπεται η πατρίδα της Δημοκρατίας να μην πρωτοπορεί.

Συμπερασματικά επισημαίνομε, ότι είναι απαραίτητη η σύνταξη νέου Συντάγματος, έτσι ώστε η Χώρα μας, να αρχίσει σιγά-σιγά, να αποτελματώνεται.

Sharing is caring!

Article by megali-admin