ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Sharing is caring!

Η εξέλιξη των πραγμάτων στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δείξει καταφανώς, ότι απαιτείται η ενοποίηση των κρατών με την μορφή της Ομοσπονδίας, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει μέλλον για την παραπάνω Ένωση.

Για να καταστή δυνατή η θεμελίωση και ανάπτυξη ενός θεσμού, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφαλώς και απαιτείται η δημιουργία μιας κεντρικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η οποία θα διοικεί κυριαρχικά όλο τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

Με άλλα λόγια δεν φτάνει και δεν είναι αποτελεσματική η ύπαρξη κοινού νομίσματος, η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η ύπαρξη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η δημιουργία Κεντρικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά ή γρήγορα, είτε θα απορυθμισθεί, είτε παρερχομένου του χρόνου θα συρρικνωθεί και θα διαλυθεί.

 

Sharing is caring!

Article by megali-admin