Η Ανάγκη Καταργήσεως του Φόρου Κληρονομιάς, Φόρου Δωρεάς, και Φόρου Γονικής Παροχής

Η Ανάγκη Καταργήσεως του Φόρου Κληρονομιάς, Φόρου Δωρεάς, και Φόρου Γονικής Παροχής

Sharing is caring!

Κατάργηση του Νόμου Κληρονομιάς

 

Απορούμε, γιατί υπάρχουν οι παραπάνω φόροι!!!

Κυριολεκτικά η επινόηση και η θέσπιση τους αποτελούν ληστρικό φαινόμενο και κυρίως εκδήλωση κρατικής αυθαιρεσίας, με στόχο την φτωχοποίηση των πολιτών οποιασδήποτε Χώρας.

Αντιλαμβανόμαστε, πως σε περίπτωση κατά την οποία μεταβιβάζεται ένα στοιχείο λόγω αγοραπωλησίας, δηλαδή διαμεσολαβεί η λεγόμενη νομικά επαχθής αιτία, είναι ορθό απολύτως, όπως επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου, έτσι ώστε το Κράτος να καρπώνεται όφελος, το οποίο θα καλύψει τα κρατικά έξοδα, αν και δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα.

Όμως σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος κληρονομεί κάτι ή του δωρίζεται κάτι λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής είναι, επιεικώς, αδιανόητο το Κράτος να φορολογεί τις παραπάνω συγκεκριμένες συναλλαγές, γιατί αυτές δεν γίνονται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Εξαιτίας, μάλιστα, της επιβολής των παραπάνω φόρων έχουν εμφανισθεί τα ακόλουθα φαινόμενα στην πράξη :

  1. Οι κληρονόμοι ενός αποβιούντος, επειδή δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα καταβολής του, εκάστοτε, αναλογούντος φόρου κληρονομίας αναγκάζονται, να αποποιηθούν την επαγόμενη σε αυτούς κληρονομιά, με αποτέλεσμα περιουσία για την δημιουργία της οποίας ο αποβιώσας εργάσθηκε σκληρά εν ζωή για να την αποκτήσει και η οποία δικαιωματικά πρέπει, να περάσει στους κληρονόμους του να παραμένει, εάν είναι διανοητόν, στην ιδιοκτησία του Κράτους!!

Το παραπάνω φαινόμενο αποτελεί μορφή εκδηλώσεως ασέβειας προς τον πολίτη και ως φαινόμενο αποτελεί εκδήλωση αντικείμενη στην έννοια του Κράτους Δικαίου.

  1. Οι κληρονόμοι του αποβιούντος βαρύνονται με υψηλούς φόρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναίτια οικονομική τους επιβάρυνση, η οποία ανάλογα με το ύψος του αναλογούντος εκάστοτε, φόρου, να είναι μεγάλη ή μικρή, με όσα αυτά επάγεται στην οικονομική τους ισορροπία…
  2. Οι κάτοχοι ακινήτων ή στοιχείων υψηλής οικονομικής αξίας, ματαίωσαν την εν ζωή μεταβίβασή τους προς τα πρόσωπα της επιλογής τους, με αποτέλεσμα, ιδίως, επί κληρονομικών διαδόχων, να εμφανίζεται το δυσάρεστο φαινόμενο της αναμεταξύ τους «σφαγής» των κληρονόμων και της δημιουργίας εμπαθειών και πολύχρονων και πολυδάπανων δικαστικών αγώνων, με όσα αυτό επάγεται για την έννοιαν της κοινωνικής αταξίας και την σταθερότητα της Οικονομίας της Χώρας.

Μια υγιής και ευνομούμενη Χώρα, η οποία σκέπτεται και λειτουργεί εξ αντικειμένου για τον πολίτη της επιβάλλεται να καταργήσει τους παραπάνω φόρους, γι’ αυτό δε προτείνομε την πλήρη και άμεση κατάργησή τους.

 

 

Sharing is caring!

Article by megali-admin