ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΜΑΣ

Sharing is caring!

Υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο εκκρεμεί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το οποίο, δυστυχώς, η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει επιλύσει μέχρι και σήμερα ακολουθούσα την γνωστή αδιάφορη πολιτική απέναντι στους πολίτες της.

Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα δεν έχουν επαναπατρισθεί τα οστά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου μέσα στην Αλβανική Επικράτεια.

Εκτός αυτού τα οστά τους, όπως υπάρχει σχετική πληροφόρηση, ούτε καν έχουν τακτοποιηθεί μέσα σε κενοτάφια…

Αναμφίβολα το παραπάνω ζήτημα πρέπει να επιλυθεί, γιατί πρωτίστως, με την μη επίλυσή του επιδεικνύεται πλήρης ασέβεια προς τους νεκρούς μας…

Συνεπώς πρέπει να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, είτε με την επαναφορά των οστών τους εντός της Ελλάδος και την ταφή τους κατά τον τρόπο, που αρμόζει σε ήρωες, είτε με την τακτοποίηση των οστών τους, κατόπιν συνεννοήσεως με την Αλβανική Κυβέρνηση, κατά τρόπο, ο οποίος θα προσομοιάζει με τον τρόπο της ταφής των Γερμανών και Βρεττανών στρατιωτών στην περιοχή του Νομού Χανίων της Χώρας μας.

Sharing is caring!

Article by megali-admin