Είναι Απαραίτητη η Δημιουργία Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα?

Είναι Απαραίτητη η Δημιουργία Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα?

Sharing is caring!

Είναι Απαραίτητη η Δημιουργία Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα?

Πρόσφατα ανακοινώθηκε στον Τύπο, ότι η Κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο της δημιουργίας και τέταρτης Νομικής Σχολής στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

Υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και το κόμμα μας με αφορμή το παραπάνω ζήτημα καταθέτει την άποψή του, η οποία είναι η ακόλουθη:

 

  1. Ασφαλώς και πρέπει να δημιουργηθεί τέταρτη Νομική Σχολή στην Ελλάδα
  2. Η δημιουργία της είναι απαραίτητη, διότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα απορροφηθεί ένα ποσοστό της σπουδάζουσας νεολαίας.
  3. Είναι γεγονός, ότι η Χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα διαθέτει πληθώρα επιστημόνων, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τις Νομικές της Σχολές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει, ότι πρέπει, να εμποδίσουμε το δικαίωμα των νέων, όπως σπουδάσουν κατά τον τρόπο που επιθυμούν.
  4. Άλλωστε με δεδομένο, ότι δεν υπάρχουν Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, για την ίδρυση των οποίων το κόμμα μας έχει λάβει σαφή θέση, δηλαδή, ότι πρέπει, οπωσδήποτε, να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν, καθίσταται ευνόητο, ότι είναι, επιεικώς, ανόητο, να υποχρεώνουμε την σπουδάζουσα νεολαία, να σπουδάζει στο εξωτερικό με όσα αυτό συνεπάγεται για το συμφέρον του τόπου λ.χ. απώλεια έμψυχου δυναμικού, το οποίο μεταναστεύει στο εξωτερικό μονίμως, απώλεια οικονομικών ωφελειών, διότι οι δαπάνες σπουδών καταβάλλονται στην αλλοδαπή κλπ.
  5. Επομένως είναι απαραίτητη η ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής και όσοι αντιδρούν στην δημιουργία της διατελούν εν αδίκω, ανεξάρτητα από τα κίνητρα, τα οποία τους ωθούν στην έκφραση της συγκεκριμένης απόψεώς

Sharing is caring!

Article by megali-admin