Γιατί η Κατάργηση της Εισφοράς του Ν. 128/1975 είναι  Επιβεβλημένη

Γιατί η Κατάργηση της Εισφοράς του Ν. 128/1975 είναι Επιβεβλημένη

Sharing is caring!

Εισφορά του Ν. 128/1975

 Το έτος 1975 το Κράτος εθέσπισε τον Νόμο 128 με τον οποίο υποχρέωσε τους πολίτες, να καταβάλουν σε τραπεζικές συναλλαγές ποσοστό εισφοράς και στην ουσία φόρου, προς το σκοπό υποτίθεται της ενισχύσεως των εξαγωγικών επιχειρήσεων!!!!

Ειλικρινώς είναι εξοργιστική η θέσπιση του παραπάνω μέτρου, το οποίο παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, καθ’ ότι μόνο τέτοια καθεστώτα νομοθετούν τοιαύτα δικτατορικά και απαράδεκτα μέτρα.

Η κατάργηση της παραπάνω εισφοράς είναι επιβεβλημένη, γιατί:

Α. Η σοβούσα βαρειά οικονομική κρίση επιβάλλει την απαλλαγή των συναλλασσομένων από επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν το κοινωνικό σύνολο επ’ ωφελεία μιας και μόνον επαγγελματικής τάξης, την οποίαν την καθιστούν χωρίς λόγο και αιτία προνομιούχα.

Αυτό συνιστά φαινόμενο κοινωνικής αδικίας και αντίκειται, επίσης, στην έννοια του Κράτους Δικαίου.

Β. Εκτός αυτού έχομε ελεύθερη Οικονομία και δεν είναι σωστό οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μετά και την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της Βιομηχανίας, να πριμοδοτούνται από το Κράτος.

Εάν επιθυμούν, να επιτύχουν του στόχου τους, όσα μεν πρέπει, να βοηθηθούν από το Κράτος, ας δράσουν οικονομικά επωφελώς για το κοινό καλό, αλλά με άλλα εργαλεία υποβοήθησης, αλλά από την άλλη πρέπει, να οργανωθούν σωστά και να δραστηριοποιηθούν χωρίς κρατική βοήθεια, γιατί είναι ιδιωτικές και όχι δημόσιες επιχειρήσεις!!!

Γ.  Φυσικά το Κράτος πρέπει, να μας παραθέσει αξιόπιστα και καλόπιστα στοιχεία για τον μέχρι τώρα τρόπο διαχειρίσεως των εισφορών του Ν. 128/1975, γιατί υπάρχει η σκιά, πως τα, σχετικώς, εισπραχθέντα κονδύλια δεν έχουν διατεθεί για την ενίσχυση των Ελληνικών εξαγωγών!!!

Sharing is caring!

Article by megali-admin