Γιατί η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Γιατί η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Sharing is caring!

Γιατί η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Η παρούσα Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι μελετά το ενδεχόμενον της αύξησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας των κληρωτών οπλιτών.

Η παραπάνω ανακοίνωσή της έλαβε χώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, με αφορμή την ένταση, η οποία κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, επικράτησε στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πιστεύουμε, όμως, ότι η θέση της είναι καθολικά λανθασμένη και ελήφθη υπό το κράτος της πιέσεως της προαναφερομένης καταστάσεως, μη αποτελούσα όπως, δυστυχώς, συμβαίνει, πάντοτε στην πράξη, προΐον οργανωμένου και καλώς σχεδιασμένου στρατηγικού σχεδίου.

Δυστυχώς οι Ελληνικές Κυβερνήσεις από συστάσεως του Κράτους μας κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν λειτουργήσει, επειδή οι κομματικοί οργανισμοί, οι οποίοι τις αποτελούν, διακρίνονται από έλλειψη στελεχώσεως τους από ικανά άτομα, τα οποία διαθέτουν την γνώση, την τέχνη, την διορατικότητα και κυρίως την εμπειρία και την αφοσίωση για την δημιουργία και την χάραξη μιας κοινωνικά και εθνικά ωφέλιμης πολιτικής γραμμής.

Στο θέμα, που ανακινήθηκε από την Κυβέρνηση, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι.

Όχι μόνο δεν πρέπει, να αυξηθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας  των κληρωτών οπλιτών, αλλά, αντίθετα, πρέπει, να καταργηθεί ολότελα η σχετική υποχρέωση των αρρένων Ελλήνων πολιτών.

Το ζήτημα δεν επιδέχεται άλλης λύσης.

Η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί

Στα πλαίσια κινούμενοι της αιτιολόγησης της συγκεκριμένης θέσης μας παραθέτουμε κατά τεκμηριωμένο τρόπο τα αίτια, τα οποία μας οδηγούν στην υιοθέτηση της:

  1. Κατ’ αρχάς αποτελεί δεδομένο αναμφίβολο, πως οι σύγχρονοι στρατοί πρέπει, να απαρτίζονται από αμιγώς επαγγελματικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες τους, δηλαδή από τον απλό στρατιώτη μέχρι και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.
  2. Η στελέχωση τους με καθαρά επαγγελματικά στελέχη επιβάλλεται, γιατί η τεχνογνωσία του πολέμου έχει σε όλα τα επίπεδα της βελτιωθεί σε υπέρτατο βαθμό, έτσι ώστε να έχει, σχεδόν, καταργηθεί ο κλασσικός τύπος της μάχης τύπου «σώμα με σώμα».

Οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν διεξάγονται με ξιφολόγχες, σπαθιά, κοντάρια και πιστόλια. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

  1. Είναι γνωστό, πώς διεξάγονται με έξυπνα οπλικά συστήματα, τα οποία δεν απαιτούν την χρήση πολλών ατόμων, αλλά ατόμων, τα οποία θα διαθέτουν την τεχνογνωσία του χειρισμού τους, την οποία διδάσκονται κατ’ επιστημονικό τρόπο.
  2. Ο τρόπος κατά τον οποίο λειτουργεί το Ελληνικό Κράτος στον συγκεκριμένο τομέα είναι, κυριολεκτικώς, ανεπανάληπτα απελπιστικός !!!!!

Στρατεύει τους πολίτες του σε νεαρή ηλικία, δηλαδή σε ηλικία κατά την οποία ο ανθρώπινος νους δεν διαθέτει την νοητική ωριμότητα για να διδαχθεί εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, ούτε διαθέτει την εμπειρία προς σύλληψη ανώτερου επιπέδου διδαγμάτων και προσπαθεί με πρωτόγονα μέσα και υποδομές, καθώς και με εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει χαμηλής στάθμης τεχνογνωσία και επάρκεια, να τους μετατρέψει σε άριστους στρατιώτες και γενικά σε άριστα καταρτισμένο στρατιωτικό προσωπικό !!!!!

  1. Εξυπακούεται, όμως, ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, να γίνει κατ’ αποτελεσματικό τρόπο, γιατί η τεχνική του πολέμου δεν είναι δυνατόν, να διδαχθεί με περιστασιακές μεθόδους και από ακατάλληλους ανθρώπους, γιατί κατ’ αυτό τον τρόπο κυριολεκτικά αποστέλλομε τους πολίτες μας, σαν πρόβατα επί σφαγή.
  2. Αντίθετα, εάν ο στρατός μας μορφοποιηθεί σε 100% επαγγελματικό στρατό, θα διασφαλισθούν οι ακόλουθες ευεργετικές συνθήκες:

6.1. Θα απαιτηθεί μικρότερη οικονομική δαπάνη, γιατί με λιγότερους οπλίτες θα εκτελείται πολλαπλάσιο έργο λόγω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης τους.

6.2. Θα αποκτηθεί η δυνατότητα της υπάρξεως ενός στρατεύματος, το οποίο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, είτε να αμυνθεί, είτε να επιτεθεί προς χάριν της εξυπηρετήσεως του σκοπού της προασπίσεως της εδαφικής ακεραιότητος της πατρίδος μας.

6.3. Θα εμπεδωθεί στους πολίτες της Χώρας μας η κατάλληλη ψυχολογία και κυρίως το απαραίτητο αίσθημα της ασφάλειας, το οποίο θα τους βοηθήσει, όπως συμμετέχουν στις κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές δραστηριότητες κατά τον αποτελεσματικότερο και παραγωγικότερο τρόπο, πράγμα, το οποίο πρέπει, να συνιστά το μέλημα κάθε φορέα, ο οποίος επιθυμεί, να διοικεί τον τόπο μας.

Αυτοί είναι οι λόγοι κατά την κρίση μας εξαιτίας των οποίων  η υποχρεωτική στράτευση πρέπει να καταργηθεί.

Αντίθετα πρέπει, να θεσπισθούν (2) δύο άλλοι θεσμοί και συγκεκριμένα επιτάσσεται, όπως δημιουργηθεί ο θεσμός της προαιρετικής (αυτόβουλης) στράτευσης, ο οποίος θα επιβραβεύεται με διάφορα BONUS από την Πολιτεία, καθώς και ο θεσμός της περιοδικής εκπαίδευσης των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, σε θέματα χειρισμού των όπλων, αεράμυνας, πολιτικής και στρατιωτικής προστασίας τους, ώστε σε περιόδους κρίσης οι πολίτες της Χώρας μας να μπορούν, να συμμετάσχουν με αποτελεσματικό τρόπο δίκην εφεδρικού σώματος σε κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, καθώς και να μειωθούν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, ως και σωματικών βλαβών σε περίπτωση εμφανίσεως εμπόλεμης κατάστασης.

Πρέπει, να γίνει αντιληπτό, πως δεν είναι δυνατόν, να σχηματίσομε ικανό στράτευμα σε περίπτωση κατά την οποία τούτο απαρτίζεται από πλευράς αξιωματικών από επαγγελματίες και το κυρίως προσωπικό του από ερασιτέχνες ….

Αυτά είναι πράγματα ασύμβατα, απίστευτα και πρέπει, ταχέως, να εξαλειφθούν, γιατί μόνον με  την ύπαρξη επαγγελματικών στελεχών θα καταστή δυνατή η απόκτηση και η διατήρηση ενός αξιόμαχου στρατού.

Εξ άλλου εκτός της χρησιμότητος της καθιέρωσης ενός επαγγελματικού στρατού πρέπει, να παραθέσομε και τους πρόσθετους λόγους ένεκεν των οποίων πρέπει, να καταργηθεί η υποχρεωτική στράτευση των Ελλήνων πολιτών:

  1. Κατ’ αρχάς δεν στρατεύονται παρά μόνον οι Έλληνες άρρενες πολίτες και όχι οι γυναίκες, γεγονός, το οποίο αποτελεί εμπόδιο για την σταδιοδρομία τους και δημιουργεί καθεστώς ανισότητος αντισυνταγματικού χαρακτήρος.
  2. Ιδίως οι μορφωμένοι πολίτες δεν επιθυμούν, να υπηρετήσουν, γιατί η υποχρεωτική τους κατάταξη στον στρατό διακωλύει την επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε ηλικιακό σημείο, στο οποίο ετοιμάζονται, να σταδιοδρομήσουν, γεγονός, το οποίο τους ζημιώνει υπερμέτρως και ποικιλοτρόπως.

Άλλωστε αυτό το ζήτημα τους υποχρεώνει, όπως και κατά την στράτευση τους να μην επιδεικνύουν την απαραίτητη προσήλωση και προσοχή και κυρίως τους καθιστά αντιπαραγωγικούς και απροσάρμοστους, με όσα αυτό επάγεται για την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος.

  1. Εξ άλλου πολλοί απ’ αυτούς προσπαθούν, είτε να ανεύρουν τρόπο προς αποφυγή της στράτευσης, είτε εγκαθίστανται στο εξωτερικό με όσα αυτό συνεπάγεται για την Οικονομία της Χώρας μας και την διαιώνιση του Ελληνικού πληθυσμού.

Πιστεύουμε, πως από την αναπτυγμένη παράθεση των θέσεων μας καθίσταται πρόδηλη η άστοχη θέση της Κυβέρνησης και στο παρόν σημείο.

Κλείνοντας πρέπει, να γίνει αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι ο τόπος μας για να διοικηθεί σωστά χρειάζεται άτομα, τα οποία είναι τεχνοκράτες, γνώστες, έμπειροι και το κυριότερον τον αγαπούν και έχουν οργανωμένο σχέδιο για την υπηρέτηση των συμφερόντων του.

Με ερασιτεχνισμούς δεν είναι δυνατόν να διοικηθεί, ας γίνει τούτο αντιληπτό.

 

Sharing is caring!

Article by megali-admin