Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΨΗΛΑ

Επιδιώκουμε την ανασύσταση του Ελληνικού Κράτους, έτσι ώστε να αποσυνδεθεί από τους κομματικούς μηχανισμούς

Πολιτικό Κόμμα Μεγάλη Ευρώπη

Το κόμμα μας έχει σαν καταστατική έδρα τον Πειραιά, γιατί δημιουργήθηκε από παιδιά εργατών και μικροαστικών οικογενειών, οι οποίες πάλεψαν με τίμιο και καθαρό τρόπο για να κερδίσουν τα προς το ζην.

Άλλωστε είναι παγκοίνως γνωστόν, ότι οι άνθρωποι που δεν ανατρέφονται σε συνθήκες πλούτου, γίνονται κοινωνικότεροι και πιο αλληλέγγυοι, πράγμα, που αποτελεί το θεμέλιο για την δημιουργία μιας ευτυχισμένης κοινωνίας.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

“Και καλείται το πο­λίτευμά μας Δημοκρατία, γιατί η κυβέρνηση της πόλης δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, βρίσκεται στα χέρια των πολλών”.
Περικλής (Επιτάφιος Λόγος)

“Και καλείται το πο­λίτευμά μας Δημοκρατία, γιατί η κυβέρνηση της πόλης δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, βρίσκεται στα χέρια των πολλών”. Περικλής (Επιτάφιος Λόγος)

Ακολουθήστε μας

Το πολιτικό Κόμμα Μεγάλη Ευρώπη επιδιώκει την εμπέδωση και διασφάλιση μεταξύ των Ελλήνων Πολιτών, ως και όσων νόμιμα κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια, κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας, κοινωνικής γαλήνης και οικονομικής ευμάρειας.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

Οι Έλληνες ψηφοφόροι πρέπει να επιλέξουν το Κόμμα μας για την διακυβέρνηση τους, γιατί τους προσφέρει τις ακόλουθες προοπτικές

Την προοπτική της σταδιακής απαλλαγής από το τεράστιο δημόσιο χρέος, που αποτελεί το φρένο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας.

Την προοπτική της δημιουργίας μιας υγιούς από οικονομικής πλευράς Χώρας, κάτι το οποίο η Χώρα μας από την δημιουργία της, δεν αξιώθηκε, να δει, με αποτέλεσμα το σύνολο, σχεδόν, του πληθυσμού της να υποφέρει οικονομικά.

Την προοπτική της αποκτήσεως μιας ισχυροτάτης Παιδείας, η οποία με τις γνώσεις, που θα παρέχει στους συμπολίτες μας, θα αξιοποιήσει οικονομικά και κοινωνικά το σπινθηροβόλο Ελληνικό πνεύμα

Μεγάλη Ευρώπη Πoλιτικό κόμμα

Την προοπτική της απόλυτης προστασίας της υγείας των συμπολιτών μας και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την απόκτηση ιατρικού δυναμικού υψηλού επιστημονικού επιπέδου και συναφούς προσωπικού υψηλοτάτης εκπαίδευσης

Την προοπτική της συμμετοχής στο Κοινοβούλιο της Χώρας κομμάτων, τα οποία, τόσο από πλευράς ταυτότητος, όσο και από πλευράς στελεχών, ουδεμία σχέση θα έχουν με το προηγούμενο σαθρό καθεστώς.

Την προοπτική της αξιοποιήσεως των κοιτίδων Ελληνισμού, οι οποίες υπάρχουν στο εξωτερικό, την δημιουργία νέων και κυρίως την προοπτική της δημιουργίας μιας Χώρας, η οποία διεθνώς θα απολαμβάνει σεβασμού και κύρους.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ